hs24.fi - härkää sarvista - Oikeus

hs24.fi - härkää sarvista - mistä on kysymys?
Oikeus -
Kaikki aiheet

Oikeus
Kysymys: Täytyykö kuntien yhdistyessä neuvoteltua liittymissopimusta noudattaa?
Vastaus:
Kuntajakolain mukaan täytyisi, eräin poikkeuksin, mutta jos liittymissopimusta halutaan rikkoa, niin sitten rikotaan ja odotetaan oikeuden päätöstä, jos joku on asiasta valittanut, ja toivotaan, että oikeus sallisi rikkomuksen. Jollei salli, niin korjataan asia, mutta mitään sanktioita asiasta ei seuraa, levitellään vain käsiä ja hymyillään kabineteissa, kun rikkomisesta saatu rahallinen hyötykin on täysin laillista, esim. kokouspalkkiot.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2008/12/05/etusivu.html

Oikeus
Kysymys: Järjestettiinkö hovioikeudessa suullinen pääkäsittely, kun pääministeri Matti Vanhasen yksityisyyden loukkaus-juttua käsiteltiin?
Vastaus:
Ei järjestetty. Suullinen pääkäsittelypyyntö hylättiin. Kustantaja kari Ojala oli sitä mieltä, ettei syytetyille annettu mahdollisuutta puolustautua asianmukaisesti. .Menettelyä piti kohtuuttomana ja oikeusturvaa vaarantavana oikeustieteen professori Jyrki Virolainen.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/10/etusivu.html


Oikeus
Kysymys: Kuinka pääministeri Matti Vanhanen arvioi lautamiesten toimintaa käräjäoikeudessa yksityisyyden suojaa koskevassa jutussaan?
Vastaus:
Vanhanen kertoo asiasta blogissaan seuraavasti:” Varsinkin lautamiesten perustelut päätöksensä pohjaksi saattavat aiheuttaa yksityisyyden suojan kannalta "suuren aukon". Voittaneiden lautamiesten ydinperustelu on se, että "kanssakäymisen yhteydessä toisen ihmisen yksityiselämästä saatu tieto sellaisenaan on osa tiedon saajan omaa yksityiselämää".
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/10/etusivu.html


Oikeus
Kysymys: Onko lautamiesten käräjäoikeudessa ottamalla kannalla pääministeri Matti Vanhasen yksityisyyden suojaa koskevassa jutuissa merkitystä lautamiehiä koskevien lakien ja asetusten muuttamisessa tulevina vuosina.
Vastaus:
Pääministeri Matti Vanhanen on ilmoittanut, ettei ole.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/10/etusivu.html


Oikeus
Kysymys: Miksi Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valittajien vaatimuksen uusintavaalien järjestämisestä, kun kokeiluissa oli kadonnut 232 ääntä?
Vastaus:
Hallinto-oikeus oli sitä mieltä, että kadonneiden äänien lukumäärä oli vähäinen ja ettei vaalilakeja rikottu. Hallinto-oikeus piti vaalilakeja tärkeämpänä kuin perustuslakia, joka turvaa äänten tasavertaisen kohtelun.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/02/etusivu.html#maanantai20090202


Oikeus
Kysymys: Miksi oikeusministeri Tuija Brax lähti toteuttamaan sähköistä äänestystä ja miksi hän ei myöntänyt virhettään?
Vastaus:
Oikeusministeri Brax luotti liikaa neuvonantajiin, eikä hänellä ole itsellään kokoemusta ja tajua siitä, että isot järjestelmät aina kaatuvat odottamattomasti, mutta esim. pankin tilit voidaan korjata jälkikäteen, muttei esim. äänestystilannetta. Myös atomivoimaloissa ja sairaaloissa operaatioiden aikana ei saa sattua virheitä. Ei saa ja joskus niitäkin sattuu. Oikeusministeri Brax on vielä niin kokematon ministeri, että hän mieluummin peittelee virheensä kuin myöntää tehneensä virheen. Hänelle on tullut jonkunlainen hybris kun on miniteriksi päässyt.
Linkki
http://www.nettisanomat.com/2009/02/02/etusivu.html#maanantai20090202


Oikeus
Kysymys: Miksi Lex Nokia säädettiin?
Vastaus:
Haluttiin antaa työnantajille sähköpostien seurantajärjestelmät, jotka ovat vahvemmat kuin poliisiviranomaisilla ovat. Tahdottiin näyttää tälläkin kaapin paikka työntekijöille. Pääministerin nimi on Matti Vanhanen.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/02/etusivu.html#maanantai20090202


Oikeus
Kysymys: Kuka oli pääministeri, kun morsian kirjoitti kirjan yhteisistä hetkistä?
Vastaus:
Matti Vanhanen.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/10/etusivu.html

Oikeus
Kysymys: Minkä rikosnimikkeen alla oli pääministeri Matti Vanhasen ajama asia kirjan kirjoittajaa ja kustantajaa vastaan?
Vastaus:
Yksityiselämän loukkaus.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/10/etusivu.html

Oikeus
Kysymys: Miksi oikeusministeri puolsi Lex Nokiaa?
Vastaus:
Oikeusministeri Tuija Braxin omin sanoin: ” Esitys ei ole niin perustuslain vastainen, että hän lähtisi vaatimaan sen jäädyttämistä”. Savon Sanomat. Kotimaa. Perjantai 13.2.2009.
Linkki: Sivun kuva:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/23/etusivu.html#lex

Oikeus
Kysymys: Miten pääministeri Matti Vanhanen perusteli, sitä, että Lissabonin sopimus (entinen EU:n perustuslaki) voitiin hyväksyä ilman Suomen peruslain säätämisjärjestystä?
Vastaus:
Vanhasen mukaan Lissabonin sopimus rikkoo perustuslakia vai hiukan. (muistinvarainen tieto)
Linkki: Pääkirjoitus:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/23/etusivu.html#maanantai20090223

Oikeus
Kysymys: Miksi S-Marketit ovat usein rumia ja ylisuuria maaseutukuntien keskustojen tuhoojia?
Vastaus:
Kuntien päättäjät ovat osuusliikkeen hallintoelimissä, ainakin edustustoissa eivätkä aina uskalla tai viitsi taistella vastaan näitä ”oman” liikkeen pyrkimyksiä. Kauniimpaan ja sopivampaan lopputulokseen pyrkiminen mitätöidään taloudellisilla näkökohdilla, aidoilla tai kuvitteellisilla. Lisäksi keskusjohto ymmärtää nämä asiat paremmin. Edustaminen on viimekädessä näennäisdemokratiaa.
Linkki: Kuva: "Onpas mauton rakennus!"
http://www.nettisanomat.com/2009/02/16/etusivu.html


Lukijakysymykset meilillä osoitteeseen: hs24fi @hotmail.com

hs24.fi - härkää sarvista.
Sivun numero: Oikeus 1. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: hs24fi @hotmail.com - Aineisto ja kirjoitukset tammikuu 2009 - marraskuu 2009. Nettiin 2009-11-23. Linkkejä 2009-11-23.

hs24.fi - härkää sarvista - Oikeus - Kysymyksiä ja vastauksia - tammikuu 2009- marraskuu 2009 - kysymykset ja vastaukset Pertti Manninen ellei toisin mainita - 2009-11-24.

Sivun alkuun!

 

2012-05-11: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianomaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm