hs24.fi - härkää sarvista - Sähköinen äänestys

hs24.fi - härkää sarvista - mistä on kysymys?
Sähköinen äänestys - Kaikki aiheet

Sähköinen äänestys
Kysymys: Miksi Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valittajien vaatimuksen uusintavaalien järjestämisestä, kun kokeiluissa oli kadonnut 232 ääntä?
Vastaus:
Hallinto-oikeus oli sitä mieltä, että kadonneiden äänien lukumäärä oli vähäinen ja ettei vaalilakeja rikottu. Hallinto-oikeus piti vaalilakeja tärkeämpänä kuin perustuslakia, joka turvaa äänten tasavertaisen kohtelun.
Linkki:
http://www.nettisanomat.com/2009/02/02/etusivu.html#maanantai20090202


Sähköinen äänestys
Kysymys: Miksi oikeusministeri Tuija Brax lähti toteuttamaan sähköistä äänestystä ja miksi hän ei myöntänyt virhettään?
Vastaus:
Oikeusministeri Brax luotti liikaa neuvonantajiin, eikä hänellä ole itsellään kokoemusta ja tajua siitä, että isot järjestelmät aina kaatuvat odottamattomasti, mutta esim. pankin tilit voidaan korjata jälkikäteen, muttei esim. äänestystilannetta. Myös atomivoimaloissa ja sairaaloissa operaatioiden aikana ei saa sattua virheitä. Ei saa ja joskus niitäkin sattuu. Oikeusministeri Brax on vielä niin kokematon ministeri, että hän mieluummin peittelee virheensä kuin myöntää tehneensä virheen. Hänelle on tullut jonkunlainen hybris kun on miniteriksi päässyt.
Linkki
http://www.nettisanomat.com/2009/02/02/etusivu.html#maanantai20090202


Sähköinen äänestys
Kysymys: Mitä oikeusministeri Tuija Braxin pitäisi tehdä, kun hän varoituksista huolimatta hyväksyi sähköisen äänestyskokeilun, joka johti sitten fiaskoon, äänteen hukkumiseen?
Vastaus:
Braxin pitäisi itse vetää johtopäätökset siitä, että hänen menettelynsä on ollut huolimatonta ja virheiden peittely. ja pitkittämisoperaatio halveksittavaa. Viimeistään nyt kun KHO:n päätös vaalien uudelleenjärjestämisestä nujersi oikeusministerin pyrkimykset selvitä sotkusta kuivin jaloin.
Linkki: Pääkirjoitus: Oikeus nujersi oikeusministerin.
http://www.nettisanomat.com/2009/04/09/etusivu.html#nettisanomat20090498


Sähköinen äänestys
Kysymys: Miksi oikeusministeri Brax ei eroa äänestysskandaalin jälkeen.
Vastaus:
Ei Suomessa erota. Brax aikoo kantaa poliittisen vastuun asettumalla uudelleen ehdokkaaksi ja luottamalla siihen, että alamaiset äänestävät häntä uudestaan, eihän hän sättinyt kuin vain niitä paria sataa kansalaista, jotka eivät osanneet käyttää uutta äänestyskonetta. kokonaan on selvittämättä ja selvittämättä jää edelleen KHO:n päätöksen jälkeen, onko koko sähköinen äänestys perustuslain vastainen kun vaalisalaisuuden murtamisen mahdollistava ”vaaliavain” on oikeusministeriön kassakaapissa. Tällaista avainta ei kerta kaikkiaan saa olla ja niin oikeuskansleri kuin resursseja omaavat tiedotusvälineet ovat jättäneet asian tutkimatta. Lisäksi Brax ei eroa, koska hän on hyödyllinen savuverho keskustan ja kokoomuksen kaikenlaisille kansalaisvapauksia rajoittaville toimille. Esim. Lex Nokiaa oikeusministeri luonnehti sanoin. ”en vastusta sitä kun se ei riko perustuslakia kovin paljon” (sanoman sisältö oli tämä, joten se on sitaateissa).
Linkki: Pääkirjoitus: Oikeus pelasti oikeusministerin:
http://www.nettisanomat.com/2009/04/12/etusivu.html#paakirjoitus20090410


Sähköinen äänestys
Kysymys: Millä perusteilla KHO jätti tutkimatta valittajien vaatimuksen sen osan, joka koski sähköisen uurnan avausryhmän salausavaimen olemassa oloa ja tuhoamista?
Vastaus suoraan KHO:n päätöksestä:
”Sellaisen määräyksen antaminen, jossa on kysymys sähköisten vaaliuurnien ja sähköisen uurnan avausryhmän salausavaimien tuhoamisesta, ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan”. Tämän tutkiminen kuuluisi ilmeisesti oikeuskanslerille ja eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, mutta molemmat instanssit haluavat sulkea silmänsä tältä asialta, eikä lausua asiasta yhtään mitään, vaikka sen täytyy olla tiedossa.
Linkki: KHO:n päätös:
http://www.nettisanomat.com/2009/04/12/etusivu.html#khopaatos200939Lukijakysymykset meilillä osoitteeseen: hs24fi @hotmail.com

hs24.fi - härkää sarvista.
Sivun numero: Sähköinen äänestys 1. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: hs24fi @hotmail.com - Aineisto ja kirjoitukset tammikuu 2009 - marraskuu 2009. Nettiin 2009-11-25. Linkkejä 2009-11-25. Aihe: Digi nettiin 2010-07-17.

hs24.fi - härkää sarvista - Aihe: Digi: Sähköinen äänestys - Kysymyksiä ja vastauksia - tammikuu 2009- marraskuu 2009, kysymykset ja vastaukset Pertti Manninen ellei toisin mainita, 2009-11-25.


Sivun alkuun!

 

2012-05-11: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianomaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm